TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 19/11/2014
ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KTXD LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2014-2017
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 15/5/2014 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2014-2017; Được sự đồng ý của Chi bộ Trung tâm kiểm định CL&KTXD Đoàn thanh niên TT Kiểm định CL&KTXD tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2014-2017.
              Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Nhân Cường - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Sở xây dựng; Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Bí thư chi ủy - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng, đồng chí Vũ Quốc Khiêm, Phó bí thư chi ủy - Phó giám đốc trung tâm, đồng chí Nguyễn Trọng Tuấn - Phó giám đốc trung tâm. Ngoài ra còn có sự góp mặt của thành viên Ban chấp hành các chi đoàn bạn như chi đoàn Văn phòng Sở xây dựng, chi đoàn Ban quản lý công trình công cộng, chi đoàn Viện qui hoạch Bắc Ninh.
              Đại hội đã báo cáo, tập trung làm rõ những thành tích, những ưu điểm, nhược điểm của Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2012-2014 và phương hướng hoạt động khóa tới 2014-2017. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2014-2017 với các ủy viên có đầy đủ sức khỏe, phẩm chất lãnh đạo, cùng sự nhiệt huyết của thanh niên Trung tâm, xứng đáng là cánh tay phải của Đảng. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh tiêu biểu

                   Đồng chí Bí thư chi ủy - Giám đốc Trung tâm chỉ đạo đại hội

Ban chấp hành Đoàn sở và Viện Qui hoạch Bắc Ninh

Ban chấp hành ĐTN Ban quản lý công trình công cộng

Ban chấp hành Chi đoàn Văn Phòng Sở xây dựng

Đồng chí Bí thư chi ủy tặng hoa Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2014-2017.

kcxbacninh.com.vn or kcxbacninh.gov.vn
Top