TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 26/12/2014
HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯƠNG NHIỆM VỤ NĂM 2015
Sáng ngày 25/12/2014 Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
          Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Xây dựng để đánh giá toàn diện các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 Trung tâm Kiểm định CL&KTXD đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Cao Văn Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở xây dựng; Đ/c Vũ Hoài Nam - Phó Bí thư Đảng ủy - Chánh thanh tra Sở xây dựng; Đ/c Lê Tiến Nam - Phó giám đốc Sở xây dựng - Chủ tịch công đoàn nghành; Đ/c Nguyễn Quang Minh - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm kiểm định và các đồng chí là Lãnh đạo, Các Trưởng phó phòng Ban; Viện trực thuộc Sở xây dựng cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức thuộc Trung tâm Kiểm định CL&KTXD.

Đ/c: Nguyễn Thế Toản - Chủ tịch công đoàn Trung tâm khai mạc hội nghị

Đ/c: Nguyễn Quang Minh - Giám đốc TT Kiểm định trình bày báo cáo kiểm điểm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015
       Năm 2014 là năm có nhiều thay đổi căn bản trong QLCLCTXD nói chung và tư duy hoạt động của Trung tâm nói riêng. Việc thích ứng ngay với cách làm mới cho phù hợp với pháp luật xây dựng đã thể hiện được sự năng động của Trung tâm trong việc triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng phương châm của đơn vị là "Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".
       Bám sát chức năng nhiệm vụ là đơn vị phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng CTXD thông qua công tác: Kiểm định, thí nghiệm, thẩm tra, Trung tâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện và hoạt động hiệu quả, đạt được những kết quả đáng khích lệ trong các lĩnh vực:
                                    - Xây dựng tổ chức và lực lượng lao động
                                    - Nâng cao năng lực hoạt động kiểm định
                                    - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
                                    - Thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghiệp vụ xây dựng
                                    - Tham gia mạng kiểm định CLCTXD Việt Nam
                                    - Quản lý trung tâm theo ISO 9001
                                    - Thành lập và duy trì hoạt động trang WEB của Trung tâm
      Năm 2014 Trung tâm kiểm định CL&KTXD đã thực hiện tốt vai trò phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng CTXD, bao gồm các yêu cầu kiểm định phục vụ kiểm tra, trưng cầu giám định của Sở xây dựng, của Công an, tòa án...; kiện toàn xắp xếp bộ máy thích ứng kịp thời công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán theo nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ và yêu cầu của Sở xây dựng. Năng lực về con người, máy móc thiết bị thí nghiệm, kiểm định liên tục được nâng lên bằng việc cử cán bộ đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ, đào tạo thạc sỹ đúng chuyên nghành, đầu tư máy móc, phần mềm, máy tính hiện đại, mục tiêu là đáp ứng tối đa được việc phục vụ QLNN về chất lượng CTXD khi có yêu cầu. Thông qua công tác kiểm định, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, thẩm tra các hoạt động TVXD khác Trung tâm đã tổng hợp đánh giá, báo cáo Sở xây dựng kịp thời các vấn đề về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh.
Một số hình ảnh hội nghị

Các Đ/c Lãnh đạo Sở xây dựng, Lãnh đạo Ban, Viện, Trung tâm trưc thuộc Sở xây dựng tới dự hội nghị
 
Đ/c Lê Tiến Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Giám đốc Sở xây dựng tặng giấy khen phòng chuyên môn trung tâm

Đồng chí Phó giám đốc Sở xây dựng tặng giấy khen

Đồng chí Giám đốc Trung tâm tặng giấy khen
       Để đạt được những kết quả trên là do có sự lãnh đạo sâu sát của Cấp ủy cấp trên, Ban lãnh đạo Sở, UBND Tỉnh. Có Chi bộ là hạt nhân chính trị vững mạnh lãnh đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị và các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Có tập thể Chi ủy là những đảng viên đầu tầu, gương mẫu trong sinh hoạt cũng như công tác. Trung tâm luôn kiên định với mục tiêu chiến lược phát triển là phục vụ tốt QLNN về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, ổn định việc làm và thu nhập của CBVC. Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại cơ sở, từ đó động viên khích lệ được cán bộ đảng viên phát huy trí tuệ đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị, giữ vững khối đoàn kết trong đơn vị. Đơn vị đã quan tâm đến xây dựng củng cố phát triển lực lượng lao động, từng bước cơ cấu sắp xếp lại các phòng ban đảm bảo hoạt động hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao.
       Trong buổi sáng làm việc nghiêm túc và khẩn trương, hội nghĩ kiểm điểm công tác năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

kcxbacninh.com.vn
Top