TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 17/04/2012
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH BẢNG 2
1. Tên dự án: TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH BẢNG 2 2. Địa điểm xây dựng: Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh 3. Cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm B
+ Nhà ăn, hội trường
+ Nhà đa năng
+ Nhà cầu
+ Và các hạng mục phụ trợ
- Diện tích khu đất xây dựng: 16.87m2
- Diện tích chiếm đất xây dựng công trình: 3600m2
- Mật độ xây dựng: 21.3%.
5. Tổng mức đầu tư: 80 tỷ
6. Phần công việc KCX thực hiện: Lập dự án ĐTXD công trình
7. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm dự án:         KS. Đào Văn Hân
+ QLKT:                    KS. Hoàng Bá Huy
+ Thực hiện:      
                    KTS. Trần Thị Hạnh
                    KTS. Nguyễn Bình Tuấn Linh
                    KTS. Nguyễn Trọng Tuấn
                    KS. Ngô Minh Hùng
                    KS. Nguyễn Mạnh Hà
                    KS. Lê Anh Đức
                    KS. Nghiêm Xuân Sơn
                    KS. Lê Mạnh Tiến
                    KS. Vũ Mai Hương
8. Thời gian thực hiện: Năm 2011


Phòng Tư Vấn Xây Dựng - KCX
Top