TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 15/02/2016
KHAI XUÂN BÍNH THÂN - HAPPY NEW YEAR!
Ngày 15/02/2016, mùng 8 tết Bính Thân. Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng như hàng năm, toàn thể cán bộ công nhân viên trung tâm có buổi gặp mặt chúc tết, khai xuân triển khai công việc năm mới. Lãnh đạo trung tâm gặp mặt, kiểm tra, các phòng báo cáo tình hình nghỉ tết.
 Toàn thể cán bộ công nhân viên trung tâm đều có một kỳ nghỉ tết Bính Thân an toàn, hạnh phúc. Một năm mới Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng sức khoẻ, đoàn kết và phát triển!
(Lãnh đạo Trung tâm chúc tết khai xuân Bính Thân)
(Tập thể cán bộ công nhân viên KCX)
(Cán bộ công nhân viên chúc tết)

kcxbacninh.com.vn
Top