TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 06/10/2016
Công bố giá vật liệu số 05/2016/CBLS-XD-TC
Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây dựng khu vực Trung tâm TP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn và các huyện
Xin vui lòng Download tại đây
Top