TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 16/08/2018
CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực đề nghị cấp

Hạng

Ghi chú

  1             

Hà Trọng Hiếu

19/01/1982

Bắc Ninh

Kỹ sư

Khảo sát địa chất công trình

II

 

  2             

Phan Văn Chiêm

16/9/1972

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

 II

 

  3             

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ

III

  4             

Đồng Thị Vân Hòa

17/10/1975

Bắc Ninh

Kỹ sư

Khảo sát địa chất công trình

II

 

  5             

Nguyễn Doãn Khánh

04/10/1980

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

  6             

Nguyễn Cao Phương

18/12/1977

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ

II

 

Định giá xây dựng

II

  7             

Nguyễn Ngọc Hà

17/11/1983

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

  8             

Định giá xây dựng

II

  9             

Vũ Văn Bằng

2/1/1987

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

10             

Phạm Văn Thịnh

2/9/1981

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

11             

Phạm Công Uông

24/3/1967

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế điện - cơ điện

II

 

12             

Nguyễn Hoàng Phương

14/10/1983

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế điện - cơ điện

II

 

13             

Nguyễn Văn Hiếu

11/2/1984

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

III

14             

Bùi Đức Nhuận

5/9/1984

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

III

15             

Nguyễn Ngọc Vinh

7/6/1985

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

III

 

16             

Đàm Thuận Hợp

24/5/1983

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

III

 

17             

Nguyễn Bỉnh Năm

16/4/1946

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

III

18             

Hoàng Đình Tuấn

22/6/1986

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

19             

Ngô Sỹ Thành

03/7/1986

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

III

 

20             

Nguyễn Ngọc Công

05/12/1987

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

21             

Ngô Văn Thao

20/11/1971

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

II

22             

Nguyễn Văn Thuận

13/8/1985

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông

II

23             

Nguyễn Văn Tin

20/8/1988

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

 

24             

Nguyễn Thế Tùng

14/12/1985

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế cấp thoát nước công trình

III

25             

Nguyễn Văn Thành

5/4/1988

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế công trình Giao thông đường bộ

III

26             

Nguyễn Đăng Lợi

6/9/1942

Bắc Ninh

Kiến trúc sư

 Thiết kế kiến trúc công trình

III

Thiết kế quy hoạch xây dựng

III

27             

Đào Văn Hòa

 

15/8/1953

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế công trình Giao thông đường bộ

III

28             

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật Cấp- thoát nước

III

29             

Nguyễn Thị Linh

31/5/1986

Bắc Ninh

Kỹ sư

 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

Định giá xây dựng

III

30             

Trần Văn Tân

26/3/1986

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế cấp thoát nước công trình

III

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật Cấp - thoát nước

III

31             

Đào Văn An

29/8/1981

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế Điện - Cơ điện công trình

III

32             

Ngô Trọng Thứ

14/10/1987

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

II

33             

Nguyễn Doãn Khánh

4/10/1980

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông

III

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

III

34             

Nguyễn Đưc Cam

11/9/1978

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế Điện - Cơ điện công trình

III

35             

Nguyễn Đưc Vương

9/4/1991

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế Điện - Cơ điện công trình

III

36             

Nguyễn Văn Chuyên

22/9/1983

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế Điện - Cơ điện công trình

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình

III

37             

Nguyễn Thái Hưng

20/11/1987

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng


III

Thiết kế công trình NN và PTNT

III

Thiết kế kết cấu công trình DD CN

III

38             

Hà Thanh Dương

13/12/1979

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp


II

Thiết kế công trình NN và PTNT

III

39             

Nguyễn Văn Thảo

17/12/1984

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

40             

Ngô Thế Tấn

20/3/1989

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

III

41             

Nguyễn Quang Đại

26/10/1984

Bắc Ninh

Kỹ sư

Khảo sát địa hình

III

42             

Nguyễn Văn Bằng

22/12/1985

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế công trình Giao thông đường bộ

III

Khảo sát địa hình

III

43             

Ngô Văn Thao

20/11/1971

Khu Niềm Xá, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư điện

Định giá xây dựng

II

 

44             

Nguyễn Đình Hải

4/1/1989

Xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

III

 

45             

Đàm Văn Hưởng

15/10/1979

Xã Phù Khê, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ

II

 

46             

Nguyễn Thế Lập

20/5/1986

Thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

III

 

47             

Nguyễn Văn Cường

16/5/1988

Thôn Phú Mại, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Băc Giang.

Kỹ sư giao thông

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

III

 

48             

Vũ Thị Hiên

15/6/1982

Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Khảo sát địa hình

III

 

49             

Nguyễn Hữu Hưng

14/3/1988

Thôn Rền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

III

 

50             

Tạ Huy Chính

12/7/1973

Phường Đại Phúc, Tp Bắc Ninh.

Kỹ sư Trắc địa

Khảo sát địa hình

II

 

51             

Nguyễn Đức Phương

16/6/1987

Khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, Tp Bắc Ninh.

Kỹ sư giao thông

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

III

 

52             

Trịnh Quang Huy

8/9/1982

504 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Khảo sát địa hình

III

 

53             

Nguyễn Văn Cường

11/1/1980

Xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư Trắc địa

Khảo sát địa hình

III

 

54             

Hoàng Thị Ngọc

24/9/1984

Khu 2, phường Đại Phúc, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Khảo sát địa hình

III

 

55             

Nguyễn Thành Thịnh

24/3/1984

Xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Khảo sát địa hình

III

 

56             

Trần Xuân Ba

17/01/1979

Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư địa chất

Khảo sát địa hình

III

 

57             

Trần Văn Hưởng

3/7/1984

Xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ

II

 

58             

Nguyễn Huy Cường

1/2/1978

Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Thiết kế công trình giao thông đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ

II

 

59             

Đặng Văn Ninh

30/3/1977

Khu Đương Xá 3, phường Vạn An, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

II

Chuyển đổi

60             

Đặng Anh Sơn

27/01/1975

Phố Vương Văn Trà, phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư thủy lợi

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

II

Chuyển đổi

61             

Phạm Đình Hào

1/3/1985

Phường Vạn An, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư Trắc địa

Khảo sát địa hình

III

 

62             

Nguyễn Văn Hưng

12/11/1979

Thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư thủy lợi

Thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT

III

 

63             

Đỗ Tuấn Vinh

20/11/1989

Phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư thủy lợi

Thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT

III

 

64             

Hoàng Tùng

1/1/1982

Thôn Rích Gạo, xã Phù Chẩn, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư thủy lợi

Thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT

III

 

65             

Tạ Trung Thành

10/7/1970

Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư nông nghiệp

Khảo sát địa hình

III

 

66             

Nguyễn Trọng Tam

6/10/1979

Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư nông nghiệp

Khảo sát địa hình

III

 

67             

Nguyễn Hữu Tuyên

11/12/1988

Thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư Trắc địa

Khảo sát địa hình

III

 

68             

Phạm Đức Dương

28/10/1989

Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư thủy lợi

Thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT

III

 

69             

Trần Thị Hà

17/9/1991

Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư thủy lợi

Thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT

III

 

70             

Tạ Đình Tuyền

4/3/1977

Khu Niềm Xá, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư thủy lợi

- Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

- Thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT

II

Chuyển đổi

71             

Nguyễn Văn Doanh

5/3/1985

Xã Phù Chẩn, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư xây dựng DD và CN

Giám sát thi công công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

72             

Nguyễn Việt Dũng

19/11/1981

Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Tp Hà Nội

Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc công trình

III

 

73             

Nguyễn Đức Khánh

17/11/1989

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc công trình

III

 

74             

Nguyễn Văn Lập

14/3/1988

Phường Tân Hồng, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc công trình

III

 

75             

Nguyễn Văn Cường

20/6/1976

Phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư thủy lợi

- Thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT                    - Giám sát thi công công trình Nông nghiệp và PTNT, Dân dụng và Công nghiệp

II                                                                                                                                                                   

Chuyển đổi 

76             

Nguyễn Tiến Thương

19/11/1976

Phường Đình Bảng, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư thủy lợi

- Thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT                    - Giám sát thi công công trình Nông nghiệp và PTNT                                              -Giám sát thi công công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

II, III

Chuyển đổi  

77             

Nguyễn Đức Mạnh

16/9/1990

Phường Tiền An, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

 

78             

Nguyễn Thạc Quân

25/8/1985

Phường Đình Bảng, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư xây dựng

Định giá xây dựng

II

 

79             

Ngô Văn Dũng

8/11/1977

Phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh

Kỹ sư xây dựng

- Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp                                      - Định giá xây dựng

II

Chuyển đổi

80             

Nguyễn Văn Tiến

9/10/1988

Xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Cấp- thoát nước công trình

III

 

81             

Nguyễn Anh Tấn

16/12/1974

Xã Phù Chẩn, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư giao thông

Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ

II

Cấp thêm lĩnh vực

82             

Nguyễn Thế Tuyến

12/5/1986

Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Kỹ sư xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

II

Cấp thêm lĩnh vực

83             

Nghiêm Xuân Sơn

 

 

15/01/1981

 

 

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

 

 

Định giá xây dựng

II

 

Thiết kế cấp thoát nước công trình

III

Thiết kế công trình

Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước

III

Quản lý dự án

III

84             

Nguyễn Thị Công

 

14/03/1985

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Thiết kế kết cấu công trình

 Dân dụng và Công nghiệp

II

 

Định giá xây dựng

II

85             

Trịnh Nghĩa

 

03/10/1973

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Thiết kế kết cấu công trình

Dân dụng và Công nghiệp

III

 

86             

Trần Thăng Long

 

24/11/1979

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Kiểm định công trình

Dân dụng và Công nghiệp

II

 

Quản lý dự án

II

87             

Nguyễn Huy Lượng

21/05/1982

Bắc Ninh

Kỹ sư

Quản lý dự án

III

 

88             

Nguyễn Văn Hoàng

 

10/10/1984

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Thiết kế công trình

Giao thông đường bộ

III

 

Định giá xây dựng

II

89             

Trần Mạnh Thắng

17/08/1985

Bắc Ninh

Kỹ sư

Khảo sát địa hình

III

 

90             

Nguyễn Thị Kê

02/09/1983

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

91             

Âu Dương Huy

 

12/07/1980

 

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế công trình

Nông nghiệp và PTNT

III

 

92             

Đinh Văn Thấm

 

13/08/1985

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án

III

 

Kiểm định công trình

Giao thông đường bộ

III

93             

Hoàng Thanh Hoài

 

23/05/1978

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Khảo sát địa hình

II

 

Khảo sát địa chất

II

94             

Nguyễn Tiến Cảnh

 

 

 

 

11/07/1983

 

 

 

 

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dưng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

Kiểm định công trình

Dân dụng và công nghiệp

II

Quản lý dự án

III

95             

Vương Thanh Khuyến

 

 

02/08/1982

 

 

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

II

 

96             

Quản lý dự án

III

97             

Nguyễn Mạnh Huân

16/08/1984

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

98             

Nguyễn Thăng Tấn

 

 

25/09/1977

 

 

Bắc Ninh

Kỹ sư

Khảo sát địa hình

II

 

Khảo sát địa chất

II

Định giá xây dựng

II

99             

Lê Đăng Cường

 

 

10/06/1978

 

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Thiết kế công trình

giao thông đường bộ

III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

100             

Bùi Quang Thịnh

 

 

 

15/09/1982

 

 

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

II

 

Kiểm định công trình

Giao thông đường bộ

III

Quản lý dự án

III

101             

Hà Thanh Sơn

 

 

 

 

 

16/08/1975

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

Kỹ sư

Thiết kế kết cấu công trình

Dân dụng và Công nghiệp

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ, Thủy lợi

II

 

Quản lý dự án

II

 

Kiểm định công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật

II

 

102             

Trần Văn Phú

21/09/1989

Bắc Ninh

Kỹ sư

Quản lý dự án

III

 

103             

Hoàng Trung Hiếu

 

28/10/1989

 

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế kết cấu công trình

Dân dụng và Công nghiệp

III

 

104             

Trịnh Văn Thừa

 

 

 

04/12/1977

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Kiểm định công trình

Dân dụng và Công nghiệp

II

Quản lý dự án

II

105             

 

 

Trần Đình Thọ

 

 

07/10/1977

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

 

Kỹ sư

Thiết kế công trình

Giao thông đường bộ

III

 

Kiểm định công trình

Giao thông đường bộ

III

Quản lý dự án

II

106             

Quách Kim Khánh

 

 

09/06/1979

 

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

Thiết kế công trình

Dân dụng và Công nghiệp

III

 

Kiểm định công trình

Dân dụng và Công nghiệp

II

Quản lý dự án

II

107             

Nguyễn Huy Công

26/10/1982

Bắc Ninh

Kỹ sư

Quản lý dự án

III

 

108             

Đỗ Văn Đức

 

25/05/1988

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Kiểm định công trình

Dân dụng và Công nghiệp

III

 

Quản lý dự án

III

Trương Văn Hưng

06/02/1985

Bắc Ninh

Kỹ sư

Khảo sát địa hình

III

 

109             

Nguyễn Đức Trương

 

17/11/1982

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Kiểm định công trình

Giao thông đường bộ

II

 

Quản lý dự án

II

110             

Nguyễn Văn Thao

17/05/1988

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

111             

Ngô Văn Việt

04/10/1986

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

112             

Nguyễn Hữu Vịnh

 

16/02/1971

 

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Thủy lợi

II

 

113             

Nguyễn Thế Hạ

 

10/10/1975

 

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Thủy lợi

II

 

114             

Nguyễn Anh Sơn

28/05/1974

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế đường dây và TBA

III

 

115             

Trần Minh Tuấn

24/10/1972

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế đường dây và TBA

III

 

116             

Nguyễn Văn Hoàng

20/12/1977

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Nông nghiệp và PTNT

II

 

117             

 

 

Bùi Anh Tú

 

 

10/12/1979

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

II

118             

 

 

Nguyễn Đình Tuấn

 

 

 

02/11/1985

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

II

119             

Trần Đức Cường

06/12/1979

Bắc Ninh

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

120             

 

 

 

Dương Thế Vũ

 

 

 

 

 

05/7/1979

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

 

Kỹ sư

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

III

Quản lý dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Quản lý dự án công trình Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

III

121             

 

 

Ngô Bách Thông

 

 

08/6/1984

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

 

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Nông nghiệp và PTNT

 

III

122             

 

Đỗ Đức Hùng

 

09/7/1974

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

 

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

III

123             

 

 

Nguyễn Trọng Tuấn

 

 

19/02/1980

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

Quản lý dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

Quản lý dự án công trình  Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

III

124             

 

 

Đặng Thái Sơn

 

 

09/11/1979

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

Quản lý dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

125             

Quản lý dự án công trình Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

III

126             

 

 

Nguyễn Minh Đức

 

 

29/11/1981

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

Quản lý dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

Quản lý dự án công trình Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

III

127             

 

 

Chu Đăng Khoa

 

 

08/11/1968

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

Quản lý dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

 

Quản lý dự án công trình Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

III

128             

Nguyễn Đình Hoài

14/8/1983

Bắc Ninh

Kỹ sư

Quản lý dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ

III

 

129             

 

Nguyễn Tiến Huy

 

24/4/1980

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Thiết kế cấp thoát nước công trình

III

 

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

 

130             

Nguyễn Hữu Hiền

02/11/1978

Bắc Ninh

Kỹ sư

Thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT

III

 

131             

Trịnh Quang Cường

24/11/1983

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

132             

Nguyễn Thị Mận

06/11/1978

Bắc Ninh

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

133             

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường

 

 

 

04/8/1957

 

 

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

 

Kỹ sư

 

Định giá xây dựng

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Nông nghiệp và PTNT

 

II

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

 

III

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

 

III

134             

Hoàng Tùng

01/01/1982

Bắc Ninh

Kỹ sư

 

Thiết kế cấp thoát nước công trình

III

 

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp

III

135             

 

 

 

Nguyễn Thế Trung

 

 

 

 

02/12/1983

 

 

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

 

Kỹ sư

 

Thiết kế công trình Giao thông đường bộ

III

 

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

III

136             

 

 

 

Nguyễn Đức Chiến

 

 

 

10/6/1972

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

II

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ)

II

137             

 

Trịnh Văn Hưng

 

11/8/1983

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

 

138             

 

Ngô Xuân Hưng

 

10/02/1989

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ)

III

 

139             

 

Nguyễn Trung Kiên

 

02/7/1983

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

 

140             

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn

 

 

 

03/12/1984

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

II

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

141             

 

Phạm Đình Thắng

 

10/7/1989

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

III

 

142             

 

 

Nguyễn Văn Cường

 

 

26/7/1981

 

 

Bắc Giang

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

II

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

II

Quản lý dự án (công trình Giao thông đường bộ)

III

143             

 

Nguyễn Duy Hưng

 

12/8/1984

 

Bắc Giang

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

III

 

144             

 

Nguyễn Mạnh Nghĩa

 

18/11/1990

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Giao thông đường bộ)

III

 

145             

 

Nguyễn Đức Nhật

 

18/12/1981

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

II

 

146             

 

Nguyễn Xuân Cương

 

05/11/1972

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

II

 

147             

 

Ngô Ngọc Ninh

 

30/8/1988

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

III

 

148             

 

Nguyễn Bá Thắng

 

13/01/1963

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

II

 

149             

 

Phạm Văn Hải

 

21/6/1973

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

III

 

150             

 

Nguyễn Xuân Chương

22/8/1979

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

II

 

151             

 

 

 

Ngô Việt Hưng

 

 

 

25/7/1981

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình Giao thông đường bộ

II

Quản lý dự án (Công trình Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

 

III

152             

 

Tạ Tuấn Tú

 

18/3/1987

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

 

III

 

153             

 

Ngô Văn Dũng

 

08/11/1977

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

II

 

154             

 

Nguyễn Xuân Tân

 

15/02/1985

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Giao thông đường bộ)

III

 

155             

 

Nguyễn Nam Giang

 

20/02/1983

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

II

 

156             

 

 

Ngô Xuân Mong

 

 

02/5/1983

 

 

Bắc Ninh

 

 

Cử nhân

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

III

 

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

157             

 

 

Trần Viết Sáng

 

 

03/10/1989

 

 

Bắc Ninh

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

II

Quản lý dự án (công trình giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

158             

 

 

Nguyễn Kim Mạnh

 

 

21/9/1987

 

 

Bắc Ninh

 

 

Cử nhân

Định giá xây dựng

III

 

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

159             

 

Đồng Văn Đại

 

12/02/1986

 

Bắc Ninh

 

Cử nhân

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

 

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

160             

 

Nguyễn Văn Hải

 

12/10/1985

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

161             

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

08/6/1985

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ

II

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

III

Quản lý dự án (công trình Giao thông đường bộ)

II

162             

 

 

 

 

 

Hoàng Khắc Tam

 

 

 

 

 

17/3/1977

 

 

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

II

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ

II

Giám sát hạ tầng kỹ thuật (cấp- thoát nước)

II

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp)

II

Quản lý dự án (công trình giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

163             

 

Nguyễn Đình  Lập

 

19/7/1973

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

II

 

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ)

III

164             

 

 

 

Nguyễn Thanh Huy

 

 

 

10/10/1977

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

III

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ

III

Quản lý dự án (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ)

III

165             

 

 

 

Nguyễn Viết Chung

 

 

 

20/3/1985

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

III

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ

III

Quản lý dự án (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ)

III

166             

 

Nguyễn Bá Thành

 

30/11/1991

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

III

 

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (trừ xử lý chất thải rắn))

III

167             

 

Nguyễn Sỹ Bình

 

02/02/1979

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông đường bộ)

III

 

168             

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn

 

 

 

30/3/1982

 

 

 

Bắc Ninh

 

 

 

Kỹ sư

Định giá xây dựng

II

 

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

III

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ

III

Quản lý dự án (công trình dân dụng và công nghiệp)

III

169             

 

Nguyễn Văn Bích

 

14/8/1983

 

 

Bắc Ninh

 

Kỹ sư

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

II

 

Quản lý dự án (công trình Dân dụng và Công nghiệp, giao thông đường bộ)

III