TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 22/09/2018
Sở Xây dựng Bắc Ninh đánh giá công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm
Chiều 20/9, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 và kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh của của Sở năm 2017.

Chiều 20/9, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 và kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh của của Sở năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Xây dựng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được cấp ủy, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. 100% Bộ TTHC thuộc thẩm quyền được đăng tải trên Trang thông tin điện tử; 100% cán bộ thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc và phục vụ người dân thuận tiện tra cứu thông tin cũng như nộp hồ sơ giải quyết TTHC. Tiếp tục duy trì, cập nhật, bổ sung và thực hiện quy trình giải quyết công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 đối với 12/31 TTHC…

Về Chỉ số năng lực cạnh tranh, theo bảng xếp hạng Chỉ số DCI năm 2017, Sở Xây dựng đứng thứ 19/26 Sở, ngành với 66,46 điểm. Trong các chỉ số thành phần, Sở Xây dựng đứng thứ 12 về Chỉ số Tính minh bạch (6,3 điểm) và Chỉ số Tính năng động (7,48 điểm); thứ 8 về Chỉ số Chi phí thời gian (8,24 điểm); thứ 21 về Chỉ số Chi phí không chính thức (6,61 điểm); thứ 14 về Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng (4,53 điểm); thứ 19 Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp (6,37 điểm) và thứ 4 về Chỉ số Thiết chế pháp lý (7,61 điểm).

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục cải cách mạnh mẽ, đơn giản hóa các TTHC, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết một số TTHC ở mức độ 4. Đồng thời, rà soát tổ chức, biên chế nội bộ tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trong đó tập trung nâng cao kỹ năng hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ công chức đối với tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Tiến hành rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực, loại bỏ những quy định không còn hiệu lực hoặc chồng chéo, trùng lặp… qua đó cải thiện thứ hạng chỉ số DCI, nâng cao hình ảnh của ngành Xây dựng trong năm 2018 và những năm tiếp theo.


Theo Bacninh.gov.vn

Top