TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 08/12/2018
Đà Nẵng: Kiểm tra quản lý an toàn, vệ sinh môi trường các công trình xây dựng
Xây dựng) - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.


Đà Nẵng đang tiến hành kiểm tra quản lý an toàn, vệ sinh môi trường các công trình xây dựng.

Theo đó, từ ngày 10 - 31/12, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo an toàn trên công trường xây dựng và kiểm tra hồ sơ quản lý an toàn của chủ đầu tư và các nhà thầu. Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu đơn vị có năng lực phù hợp tham gia thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình và kiểm định an toàn thiết bị.

Ngoài ra, Sở Xây dựng thành phố sẽ tổ chức “Hội nghị quán triệt công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng” vào ngày 7/12 nhằm hướng dẫn, tuyên truyền chủ đầu tư và các nhà thầu nắm rõ và tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, các quy định về quản lý an toàn khi làm việc trên cao, an toàn vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phục vụ thi công công trình.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tại các công trình xây dựng đang triển khai thi công trên địa bàn.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm chấn chỉnh việc tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình; qua đó, khen thưởng kịp thời những đơn vị tuân thủ tốt và yêu cầu khắc phục các vấn đề tồn tại, xử lý các chủ thể có hành vi vi phạm theo quy định.

Chủ đầu tư và các nhà thầu vi phạm phải được xử lý nghiêm và khắc phục triệt để đảm bảo an toàn lao động, an toàn xây dựng, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

baoxaydung.com.vn
Top