TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 09/01/2019
CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

TT

Tên tổ chức, mã số CCNL

Địa chỉ trụ sở chính

Người đại diện theo pháp luật

Chi tiết chứng chỉ năng lực

 

Lĩnh vực hoạt động

Loại công trình

Hạng

 

  1             

 

 

 

 

Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng Bắc Ninh

 

Mã số:

BAN-00000125

 

Số 106, đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh

 

 

 

Nguyễn Quang Minh

 

Giám đốc

Khảo sát xây dựng


Hạng I

 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Dân dụng

Hạng I

 

Công nghiệp

Hạng I

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Giao thông

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Lập, thẩm tra dự án công trình

Dân dụng

Hạng I

 

Giao thông

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Lập Quy hoạch xây dựng


Hạng III

 

Quản lý dự án công trình

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng


Hạng I

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng I

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Giao thông

Hạng II

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Kiểm định xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Giao thông

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

  2             

 

 

Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh

 

Mã số:

BAN-00000088

 

  

 

 

 

Số 116, đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Thủy

Viện Trưởng

Tư vấn lập quy hoạch xây dựng


Hạng II

 

Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Tư vấn quản lý chi phí ĐTXD

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Tư vấn quản lý dự án

Dân dụng

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

  3             

 

 an Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

 

Mã số:

BAN-00000284

 

  

Đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh

 

 

Hoàng Bá Huy

Trưởng Ban

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


Hạng II

 

  4             

Công ty cổ phần xây dựng Thành Đô Thăng Long

Mã số:

BAN - 00000791

Số 59, phố Lê Quý Đôn, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Tiến Thế

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Nông nghiệp và PTNT

Hạng III

 

  5             

Công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu

Mã số:

BAN- 00000792

Tòa nhà văn phòng Á Đông, đường Võ Cường 42, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Ngô Mạnh Thủy

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp (nhà xưởng sản xuất)

Hạng II

 

  6             

Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Sông Hồng

Mã số:

BAN- 00000793

Khu phố 4, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Ngọc Vinh

Chủ tịch HĐQT

Khảo sát xây dựng


Hạng II

 

  7             

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 3T

Mã số:

BAN- 00000794

Số 100, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Hà Thanh Dương

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Giao thông

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hạng III

 

Giám sát thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hạng III

 

  8             

Công ty TNHH Minh Đại

Mã số:

BAN- 00000795

Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thụ Đoàn

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

  9             

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Quân Gia

Mã số:

BAN- 00001114

Số 407 phố Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Văn Hiếu

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

10             

Công ty cổ phần Cát Tường

Mã số:

BAN- 00001115

Khu đất mới, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Phạm Tiến Dũng

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng III

 

Quản lý dự án

Dân dụng

Hạng III

 

11             

Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh

Mã số:

BAN-00001550

Tầng 2 Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố - Số 2 Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

12             

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Bắc Ninh

Mã số:

BAN-

00001551

Số 15 đường Tạ Quang Bửu, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Trần Văn Chiến

Giám đốc

Lập quy hoạch xây dựng

 

Hạng III

 

Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa chất

Hạng II

 

Khảo sát địa hình

Hạng II

 

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Lập, thẩm tra dự án

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Tư vấn quản lý dự án

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tâng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn giám sát thi công

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Tư vấn quản lý chi phí

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

13             

Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh

 

Mã số:

BAN-00001893

 

Km 02 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Ngô Xuân Minh Chủ tịch hội đồng quản trị

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Thủy lợi

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

14             

 

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng H.A.C

 

Mã số:

BAN-00001894

 

Số 39 đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Vũ Văn Hải Giám đốc

Khảo sát xây dựng

Địa hình

Hạng III

 

Tư vấn lập quy hoạch xây dựng


Hạng III

 

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật


 

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn quản lý chi phí


Hạng II

 

15             

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh

Mã số:

BAN-00001895

Số 98, đường Võ Thị Sáu, phường Ninh Xá, thành phố  Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Lưu Xuân Tâm  Chủ tịch hội đồng quản trị

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

16             

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du

Mã số:           BAN-00002290

Số 56, đường Nguyễn Đăng Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Trần Đức Tú

Giám đốc

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

17             

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh 

Mã số:

BAN-00002291

Sô 120, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Mạnh Cường

Chủ tịch hội đồng quản trị

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Tư vấn giám sát thi công

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hạng II

 

Dân dụng

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

18             

Công ty cổ phần đầu tư FCA Group

 

Mã số:

BAN-00002292

 

Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Sỹ Huy

Giám đốc

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn quản lý chi phí


Hạng III

 

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

19             

Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh

Mã số:          BAN-00002293

Số 09, ngõ 134, khu phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thu Nga

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

20             

Công ty TNHH xây dựng thương mại Nam Kinh

 Mã số:          BAN-00002294

Số 18, lô 69, đường Hoa Phượng, khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thế Đáp

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

21             

Công ty cổ phần Kiến Việt

Mã số:           BAN-00003199

Sô 98, đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh

Nguyễn Việt Dũng

 Giám đốc

 

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

22             

Công ty xây dựng Minh Đạo

Mã số:           BAN-00003200

Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Công Chìu

 Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

23             

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Thịnh

Mã số           BAN-00003201

Khu I, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ,  tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thế Anh

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

24             

Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Hà Tiến

 

Mã số:

BAN-00003202

 

Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

Nguyễn Văn Chi

Giám đốc

Lập quy hoạch xây dựng

 

Hạng III

 

Khảo sát xây dựng

Địa chất

Hạng II

 

Địa hình

Hạng III

 

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp (trừ phần công nghệ)

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

 

 

Hạ tầng kỹ thuật ((Trừ phần nhà máy XL nước, công trình XL nước sạch, nước thải, trạm bơm, xử lý bùn, xử lý chất thải rắn

Hạng III

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn quản lý chi phí


Hạng III

 

25             

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Quốc Toản

Mã số:          BAN-00003203

Thôn Tiêu Long, xã Tương Giang, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngô Mạnh Toản 

Giám đốc

Thi công

Dân dung

Hạng II

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn giám sát thi công

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Quản lý dự án

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

26             

Công ty cổ phần kiến trúc IP Việt Nam

Mã số            BAN-00003204

Khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Trần Văn Ba

Giám đốc

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Tư vấn lập quy hoạch


Hạng III

 

27             

Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Phát

Mã số: BAN-00003205

Số 166 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Bá Trực 

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

28             

Công ty xây dựng Tương Giang

Mã số: BAN-00003206

Thôn Tiêu Long, xã Tương Giang, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Duy Thanh

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

29             

Công ty TNHH xây dựng Phật Tích

Mã số:           BAN-00003827

Thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Gia Khiêm

 

Giám đốc

 

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

30             

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng 668

Mã số:

BAN-00003828

Lô BT3-03 Khu nhà ở cao cấp đường Nguyễn Quyền, phường Đại Phúc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Huy Diện 

 Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

31             

Công ty cổ phần Anh Dũng

Mã số:         BAN-00003829

Số 7, đường TS13, KCN Tiên Sơn, xã Tương Giang, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Khương Minh Sơn

  Giám đốc

Thi công xây dựng

Công nghiệp

Hạng II

 

32             

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng số 10

Mã số:            BAN-00003830

Đường Lý Đạo Thành, khu Hòa Đình, phường Võ Cường, Tp Bắc Ninh

Phạm Đăng Chờ

 

Giám đốc

Thi công xây dựng

Công nghiệp

Hạng II

 

33             

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Kinh Bắc

Mã số:          BAN-00003831

Lô 10, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Tuấn Long

 

 Tổng giám đốc

Tư vấn lập quy hoạch xây dựng


Hạng III

 

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Tư vấn quản lý chi phí


Hạng II

 

34             

Công ty Điện lực Bắc Ninh

 

Mã số:

BAN-00004192

Số 308 đường Lạc Long Quân, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

Nguyễn Lương Kim

 

 Giám đốc

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Công nghiệp

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thi công xây dựng

Công nghiệp

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Giám sát thi công xây dựng

Công nghiệp

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn quản lý chi phí


Hạng III

 

35             

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5

Mã số:

BAN-00004193

 

Lô 106 khu nhà ở Vũ Ninh Kinh Bắc, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

Phạm Văn Ngái

 

 Giám đốc

Khảo sát xây dựng

Địa hình

Hạng III

 

Địa chất

Hạng III

 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Công nghiệp

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thi công xây dựng

Công nghiệp

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Giám sát thi công xây dựng

Công nghiệp

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

36             

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh

Mã số:          BAN-00004194 

Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Trần Văn Hiện

 

Giám đốc

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Công nghiệp

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

37             

Công ty đầu tư xây dựng Tiêu Tương (TNHH)

Mã số           BAN-00004195

Phố mới, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Trần Văn Quả

 

 Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

38             

Công ty TNHH tư vấn xây dựng G7

 Mã số:         BAN-00004196

Xóm Đông, thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngô Sách Thành

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Giám sát thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

39             

Công ty xây dựng Tiến Thành (TNHH)

 Mã số:           BAN-00004197

Thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thúy

 

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

40             

Công ty xây dựng Phương Nam (TNHH)

Mã số:          BAN-00004198

Số 4/178 đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đinh Hồng Thanh

 

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

41             

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Hưng Thịnh

 Mã số:

BAN-00004199

Số 259 Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ngô Quang Trường

 

Giám đốc

Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa chất

Hạng II

 

Khảo sát địa hình

Hạng II

 

Giám sát thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Tư vấn quản lý dự án

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

42             

Công ty Thịnh Hưng (TNHH)

 

Mã số:

BAN-00004200

 

Lô 38B đường Hàn Thuyên khu đô thị An Huy, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Văn Dư

 

Giám đốc

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

43             

Công ty TNHH Thương mại Huy Hùng

 

Mã số:

BAN-00004201

 

Số 105 Phố Mới, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Quốc Huy

 

Chủ tịch HĐQT

Thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Thủy lợi

Hạng III

 

44             

Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn

 

Mã số:

BAN-00004845

 

Nhà làm việc liên cơ quan II, đường Lý Thái Tổ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tạ Đình Đạo

 

Giám đốc

Giám sát thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Quản lý dự án

Dân dụng

HẠNG II

 

Giao thông đường bộ

HẠNG II

 

Hạ tầng kỹ thuật

HẠNG II

 

Công nghiệp

HẠNG III

 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

HẠNG III

 

45             

Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng

Mã số:

BAN-00004846

 

Thôn Đô Đàn, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Đình Nam

 

 Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

46             

Công ty Vũ Xuân (TNHH)

 

Mã số:

BAN-00004847

 

Phố Bùng, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Vũ Văn Thập

 

Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

47             

Công ty cơ khí và xây dựng Thái Ninh (TNHH)

 

Mã số:

BAN-00004848

 

Đường 38, Ba Huyện, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Doãn Thị Thanh Vân 

 

 Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

48             

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng số 6

 

Mã số:

BAN-00004849

 

Khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Lê Quang Chung   

 

Giám đốc

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

49             

Công ty Tất Thắng (TNHH)

 

Mã số:

BAN-00004850

 

Số 216-218 phố Lý Nhân Tông, phường Đình Bảng, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Tất Thụ

 

Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

50             

Công ty TNHH Trung Tuấn

 

Mã số:

BAN-00004851

 

Thôn Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, Tx Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Đỗ Văn Nguyện

 

 Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

51             

Công ty Thương Phú (TNHH)

 

Mã số:

BAN-00004852

 

Số 299, đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Hữu Thông

 

Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Giám sát thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

52             

Công ty TNHH Bình Phượng

Mã số:

BAN-00004853

 

Thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Đức Bình 

 

Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

53             

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Bắc Ninh

Mã số:

BAN-00004854

 

 

Thôn An Đông, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Bá Duy

 

Giám đốc

Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa hình

Hạng III

 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Giám sát thi công xây dựng

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

54             

Công ty thương mại đầu tư xây dựng Thành Lợi

Mã số:

BAN-00004855

 

Số 123 đường Huyền Quang, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Đình Lợi

 

Tổng giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

55             

Công ty TNHH xây dựng Vạn Bình

Mã số:

BAN-00004856

 

Thôn Thọ Ninh, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Văn Tụ

 

Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

56             

Công ty TNHH xây dựng An Bình

Mã số:

BAN-00004857

 

Lô 3 N9, đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Mỹ

 

 Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

57             

Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Đức Phát

Mã số:

BAN-00004858

 

Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vũ Thị Chỉ

 

Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng II

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

58             

Công ty TNHH một thành viên Quảng Nguyên

Mã số:

BAN-00005250

 

Số 138 đường Lương Thế Vinh, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đào Quang Hiệu

 

 Giám đốc

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

59             

Công ty TNHH xây lắp điện 3S

 

Mã số:

BAN-00005251

 

Tầng 2, tòa nhà Việt Long, số 34 Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Lê Quang Dũng

 

Giám đốc

 

Thi công xây dựng công trình

Công nghiệp

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

60             

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Cường

Mã số:

BAN-00005252

 

Nr ông Đỗ Gia Ánh, thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Đỗ Gia Ánh

 

Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

61             

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Âu Lạc

Mã số:

BAN-00005253

 

Thôn Tư Thế, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Văn Luật 

 

 Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

62             

Công ty TNHH thương mại và xây dựng DGC

Mã số:

BAN-00005254

 

Nr ông Nguyễn Hữu Chất, thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Hữu Chiến

 

Giám đốc

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Giám sát thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

63             

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng công trình Quang Huy Bắc Ninh

Mã số:

BAN-00005255

 

Khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Vui

 

 Giám đốc

Khảo sát xây dựng


Hạng III

 

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế

Dân dụng

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Giám sát thi công

Dân dụng

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

64             

Công ty sản xuất và thương mại Tuấn Dũng (TNHH)

Mã số:

BAN-00005256

 

Thôn Mãn Xá Tây, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Viết Tuấn

Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

Giao thông đường bộ

Hạng III

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III

 

65             

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Trường Hưng

Mã số:

BAN-00005257

 

Thôn Hưng Phúc, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Chu Văn Trường 

 

Giám đốc

 

Thi công xây dựng công trình

Dân dụng

Hạng II

 

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Thủy lợi

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III

 

66             

Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn

Mã số:

BAN-00005258

 

Khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Tuấn Hùng

 

Giám đốc

Thi công xây dựng công trình

Giao thông đường bộ

Hạng II

 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

 

Dân dụng

Hạng III

 

Công nghiệp

Hạng III