TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 23/01/2019
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD (ĐỢT 2.2019)
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thông báo lịch sát hạch như sau:

 1. Thời gian: 13h30 ngày 24/01/2019 (thứ Năm)

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 7, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Điện thoại: 0222.3.821.019; DĐ: 0916.196.866).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Ngày sinh

Số CMND/Hộ chiếu

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

Ghi chú

       1            

Vũ Quốc Chức

22/10/1989

036089003438

1. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020709

 

       2            

Trịnh Đình Chung

21/08/1988

173060100

1. Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10020708

 

       3            

Nguyễn Huy Lượng

21/05/1982

125048766

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10023329

 

       4            

Bùi Quang Thịnh

15/09/1982

125080667

1.Thiết kế xây dựng công trình giao thông:  Hạng III

SH-BXD10023341

 

       5            

Nguyễn Văn Long

24/08/1988

121679671

1. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III

SH-BXD10062903

 

       6            

Nguyễn Xuân Khiêm

01/09/1978

125588657

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: hạng III

2. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062905

 

       7            

Nguyễn Thị Duyên

15/08/1982

125632007

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020716

 

       8            

Nguyễn Thị Nhài

30/11/1988

125237184

1. Thiết kế kiến trúc công trình:  Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020719

 

       9            

Mai Anh Tuấn

21/02/1989

121787484

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020720

 

      10          

Vũ Thị Mai Hương

06/03/1981

012100912

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020725

 

      11          

Nguyễn Thị Hồng Nhung

15/10/1985

125830362

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10020726

 

      12          

Ngô Văn Đức

25/09/1993

125443663

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

SH-BXD10062907

 

      13          

Trần Văn Đức

21/08/1992

125536665

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

4. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062908

 

kcxbacninh.com.vn
Top