TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 18/03/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO, NHẬN HỒ SƠ
Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Để thuận tiện cho khách hàng không phải đi lại nhiều, tiếp xúc với nhiều người, Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị một số nội dung sau:
1). Quý cơ quan, đơn vị có thể gửi hồ sơ đến Trung tâm qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) qua địa chỉ:
Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng, Số 106, đường Huyền Quang, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
2). Về thành phần hồ sơ gửi Thẩm tra:
- Thẩm tra thiết kế, dự toán:
 + Văn bản chỉ định thẩm tra của Chủ đầu tư (nếu có)
 + Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
 + Hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt (trường hợp thiết kế 2 bước)
 + Nhiệm vụ thiết kế được duyệt (trường hợp thiết kế 1 bước)
 + Bản vẽ thiết kế (bản chính)
 + Dự toán thiết kế (bản chính)
 + Thuyết minh thiết kế (thuyết minh tính toán kết cấu)
 + Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp thiết kế 1 bước)
 + Văn bản thẩm duyệt PCCC
 + Quy trình bảo trì
 + Các hồ sơ khảo sát xây dựng
 + Báo cáo kiểm định công trình sửa chữa
 + Hồ sơ năng lực của đơn vị, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế
- Thẩm tra dự toán bổ sung:
 + Dự toán bổ sung
 + Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành
 + Hợp đồng thi công xây lắp
 + Hồ sơ trúng thầu
3) Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng sẽ trả kết quả Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và kết quả Thí nghiệm vật liệu xây dựng đến Quý cơ quan, đơn vị theo địa chỉ  mà Quý cơ quan, đơn vị để lại hoặc yêu cầu qua đường chuyển phát nhanh của bưu điện đảm bảo đúng thời gian quy định. 
Thông tin cần thiết quý khách có thể liên hệ số điện thoại: 0222.3854373 (Phòng Hành chính - Tổng hợp) hoặc 0222.3896133 (Phòng kinh tế - Thẩm tra hồ sơ); số: 0222.3896132 (Phòng TN)
Trân trọng!


Top