TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 19/03/2020
Tăng cường biện pháp phòng lây nhiễm Covid19
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19. Ban lãnh đạo Trung tâm đề nghị các Phòng, Ban trong đơn vị thực hiện một số nội dung công việc sau để tằng cường phòng ngừa với dịch Covid 19:

1. Tại cơ quan.

 - Quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại cơ quan, thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thống và chỉ đạo của các cấp để nắm rõ tình hình, thực hiện đúng các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế, không hoang mang, không tiếp cận, không lan truyền các thông tin thất thiệt. Khai báo y tế đầy đủ, trung thực khi được yêu cầu.

- Hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người ngoài phạm vi công việc, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế. Tạm dừng các cuộc công tác, du lịch ra nước ngoài hoặc du lịch trong nước nơi có người nhiễm Covid19. 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp chuẩn bị và tăng cường nước rửa tay khô sát khuẩn tại sảnh cơ quan, kèm theo bảng chỉ dẫn cho khách hàng sử dụng khi đến làm việc tại đơn vị. Liên hệ cơ quan chuyên môn y tế, thực hiện phun khử trùng tiêu độc toàn cơ quan theo chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Bộ phận tạp vụ hàng ngày tăng cường vệ sinh cơ quan, lau nền và các bề mặt tiếp xúc bằng các chất tẩy rửa sát khuẩn.

- Các phòng chuyên môn tăng cường thay đổi phương pháp giao tiếp, giải quyết công việc theo hình thức online qua mạng, trường hợp bắt buộc phải giao tiếp trực tiếp với khách hàng thì cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh theo hướng dẫn và khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, rửa tay, khoảng cách tiếp xúc>2m....). Các trưởng bộ phận nhắc nhở khách hàng đến làm việc tuân thủ qui định rửa tay và đeo khẩu trang trước khi làm việc.

2. Tại gia đình và địa phương nơi cư trú.

Tuyên truyền, phổ biến cho gia đình thực hiện đầy đủ đúng cách các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và chỉ đạo của các cấp chính quyền. Khai báo y tế đầy đủ, trung thực khi được yêu cầu.

Ban Lãnh đạo và tổ chức Công đoàn Trung tâm đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm nghiêm túc chấp hành các qui định về phòng chống dịch Covid19 và chung tay cùng Cơ quan để vượt qua đại dịch./. 

 Ban Lãnh đạo đơn vị!.

Top