TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 14/05/2020
Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 13/5, Sở Xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Xây dựng đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và vượt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị được chỉ đạo khoa học với kế hoạch cụ thể, cơ bản hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư theo hướng “Hiện đại, văn hiến, tri thức và đô thị thông minh”. Chất lượng quy hoạch được nâng cao, có tầm nhìn dài hạn. Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ liên tục được công nhận và xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, năm 2019 được công nhận và xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.   

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, tham mưu, đề xuất về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới; Chú trọng xây dựng hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước về xây dựng ở các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025  gồm 8 đồng chí.
bacninhtv.vn
Top