TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 31/12/2020
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 23/12/2020 Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại trụ sở Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng.
Ngày 23/12/2020 Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 nhằm mục đích đánh giá, kiểm điểm công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.
Tham dự Hội Nghị có sự góp mặt của Đồng chí Nguyễn Tiến Tài tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Ban lãnh đạo Sở Xây dựng; Đại diện Viện quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh; Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình DD&CN Bắc Ninh; Ban lãnh đạo Chi cục giám định xây dựng; Ban lãnh đạo Trung tâm kiểm định, cán bộ, công nhân viên Trung tâm.           Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được xác định thông qua 3 lĩnh vực công việc trọng tâm: Công tác giám định, kiểm định phục vụ các đoàn kiểm tra về chất lượng công trình; công tác thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán. Thông qua các công tác này đã Trung tâm đã giúp cơ quan quản lý Nhà nước có số liệu định lượng về tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh từ đó có hoạch định công tác quản lý phù hợp. Mặt khác cũng giúp các chủ đầu tư, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng có được kết quả định lượng về công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Một số kết quả đạt được trong năm 

1. Công tác giám định, kiểm định.

           Năm 2020 thực hiện giám định, kiểm định tổng số 49 công trình, dự án. Bao gồm các loại công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Công tác giám định, kiểm định lấy số liệu định lượng về chất lượng công trình xây dựng cho các đoàn thanh tra, kiểm tra, cơ quan tổ tụng luôn được Trung tâm cử đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng thực hiện. Đáp ứng tốt các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

            2. Công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán.

           Tổng số hồ sơ Trung tâm đã tiến hành thẩm tra là 1317 bộ hồ sơ; giá trị dự toán sau thẩm tra là 7.979,943 tỷ đồng. Giá trị dự toán sau thẩm tra so với giá trị dự toán thiết kế giảm 487,451 tỷ đồng (tương ứng khoảng 5,76% tổng giá trị); Công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ nhằm hạn chế tối đa sai sót khi thực hiện. Công tác này được thực hiện chuyên nghiệp, uy tín vì vậy các năm qua các chủ đầu tư luôn chủ động tìm đến Trung tâm để thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán.

3. Công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện xây dựng.

            Năm 2020, phòng LAS-XD 213 của Trung tâm đã thực hiện hơn 75.645 mẫu thử nghiệm, đáp ứng kịp thời nhu cầu thí nghiệm của các công trình XD trên phạm vi toàn tỉnh. Công tác thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng của phòng LAS-XD 213 luôn được quan tâm đến tính chính xác của từng phép thử nghiệm. Từ khi thành lập đến nay công tác thí nghiệm luôn được các chủ đầu tư, đối tác tin tưởng về số liệu kết quả thí nghiệm, đáp ứng tốt các yêu cầu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh.

            4. Hoạt động tư vấn xây dựng.

           Là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, việc tổ chức tốt hoạt động tư vấn xây dựng lấy thu bù chi phục vụ cho nhiệm vụ chính trị không có thu về tài chính là hết sức quan trọng. Hiểu rõ được đặc điểm của đơn vị, trong các năm qua, hoạt động tư vấn xây dựng luôn lấy chất lượng, tiến độ hình thành sự chuẩn mực của sản phẩm tư vấn xây dựng. Đến nay Trung tâm đã khẳng định được là đơn vị tư vấn có uy tín trên địa bàn tỉnh và khu vực, được các chủ đầu tư, đối tác tin tưởng khi ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng.

           Thông qua hoạt động tư vấn xây dựng một mặt là để ổn định thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động, mặt khác cũng là cơ hội để cán bộ rèn luyện tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

            Sau khi kiểm điểm công tác năm 2020, đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Trung tâm chọn ra 3 nhiệm vụ mang tính đột phá thực hiện tốt năm 2021:

            1. Duy trì chất lượng, rà soát rút ngắn thời gian công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình XD.

            2. Đảm bảo nguồn lực sẵn sàng thực hiện công tác giám định, kiểm định chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước, các cơ quan tố tụng và yêu cầu của các chủ thể xây dựng công trình.

            3.Xây dựng lĩnh vực tư vấn giám sát trở thành thương hiệu mạnh của đơn vị.


http://kcxbacninh.com.vn/
Top