TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 19/06/2012
Nâng cao hiệu quả quản lý nước thải làng nghề giấy xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh
Trong những năm gần đây sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là ở vùng và phụ cận các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải phòng, v.v. Sự phát triển này đã có những tác động không nhỏ tới nông thôn: chuyển dịch cơ cấu lao động, đời sống nhân dân ở nông thôn ngày càng được nâng cao. Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp cho GDP của đất nước nói chung và đối với nền kinh tế nông thôn nói riêng. Nhiều làng nghề truyền thống hiện nay đã được khôi phục, đầu tư phát triển với quy mô và kỹ thuật cao hơn, hàng hóa không những phục vụ nhu cầu trong nước mà còn cho xuất khẩu với giá trị lớn.
       Tuy nhiên, một trong những thách thức đang đặt ra đối với các làng nghề là vấn đề môi trường và sức khỏe của người lao động, của cộng đồng dân cư đang  bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động sản xuất của các làng nghề.
Hiện nay, vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của Nhà nước cũng như các nhà khoa học nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu cho sự phát triển bền vững các làng nghề. Đã có nhiều làng nghề thay đổi phương thức sản xuất cũng như quản lý môi trường và thu được hiệu quả đáng kể. Song đối với không ít làng nghề, sản xuất vẫn đang tăng về quy mô, còn môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng.
Bắc Ninh là một tỉnh nằm chính giữa tam giác phát triển kinh tế phía bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Những năm gần đây kinh tế xã hội bắc Ninh rất phát triển với nhiều khu công nghiệp mới được xây dựng. Và cũng được biết đến là một vùng đất chật người đông, có nhiều làng nghề truyền thống: Làng tranh dân gian Đông Hồ, đúc đồng Đại Bái, thép Đa Hôi, làng giấy Phong khê, đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, ... Hiện tại ở Bắc Ninh có 62 làng nghề trong đó có 32 làng nghề mới, 30 làng nghề truyền thống. Các làng nghề ở Bắc Ninh chiếm tỉ trọng GDP khá lớn cho nền kinh tế tỉnh nhà.
        Phong Khê là một xã thuộc địa giới thành phố Bắc Ninh, nó vừa là một xã ven đô và sắp tới sẽ lên phường Phong Khê, nên chịu tác động rất lớn của quá trình đô thị hoá, vừa là một xã có làng nghề truyền thống làm giấy dó từ lâu đời. Trong những năm từ 1986 trở lại đây, do yêu cầu của quá trình phát triển làng nghề đã có những thay đổi để cho phù hợp: chuyển từ kiểu sản xuất thủ công truyền thống sang sản xuất kiểu công nghiệp, ... Tuy nhiên sự thay đổi này đã dẫn tới nhiều vấn đề phức tạp mà cần phải được giải quyết.       Một trong những vấn đề có thể coi là bức xúc hiện nay đó là nạn ô nhiễm môi trường trầm trọng ở nơi đây.
Tình trạng môi trường trong xã hiện đang rất nghiêm trọng gây nhiều tác hại tới người dân nhất là sức khoẻ. Ô nhiễm ở đây gồm nhiều loại: ô nhiễm nước, không khí, chất thải rắn, tiếng ồn,... Một trong những loại ô nhiễm đó là tình hình ô nhiễm nước thải và là vấn đề rất nghiêm trọng ở đây. Nguồn chính thải nước ra môi trường là từ sản xuất giấy. Đặc thù rất lớn của ngành giấy trong quá trình sản xuất là lượng nước dùng và thải ra rất lớn. Nước thải của quá trình sản xuất ở nghề giấy có rất nhiều tạp chất kể cả các chất độc hại như chất tẩy. Nghề sản xuất giấy bây giờ gồm hai loại hình chính: sản xuất giấy từ nguyên liệu thô là cây và nghề tái chế giấy. Trên thực tế tất cả các ao hồ sông ngòi và ruộng vườn ở hai thôn Dương Ổ và Đào Xá có sản xuất giấy đang bị ô nhiễm trầm trọng. Nước có màu đỏ hoặc đen phụ thuộc vào màu và loại giấy đưa vào sản xuất, mùi rất khó chịu. Ngoài ra còn các loại nước thải khác như: nước thải sinh hoạt, nước mưa, nước thải y tế, v.v. cũng được xả thẳng ra môi trường làm cho vấn đề ô nhiễm nguồn nước càng trở nên trầm trọng.
       Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, học viên đi sâu nghiên cứu tìm cách giải quyết những tồn tại trong công tác thu gom, xử lý và thực trạng quản lý nước thải tại làng nghề Phong Khê để từ đó đưa ra các giải pháp tốt hơn trong việc quản lý nước thải nơi đây. Do đó học viên chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý nước thải làng nghề giấy Phong Khê, thành phố Bắc Ninh” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu:
       Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nước thải ở các làng nghề sản xuất giấy nói chung và làng nghề giấy xã Phong Khê, TP Bắc Ninh nói riêng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
+ Đối tượng nghiên cứu: Quá trình tổ chức quản lý thu gom, vận chuyển, và xử lý nước thải từ công nghiệp sản xuất giấy.
+ Phạm vi nghiên cứu: Khu vực xã Phong Khê, TP Bắc Ninh và các khu vực ảnh hưởng xung quanh.
4. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu thực trạng về môi trường và quản lý nước thải các làng nghề ở Bắc Ninh, trong đó có làng nghề sản xuất giấy xã Phong Khê;
- Đánh giá thực trạng công tác quản lý nước thải làng nghề giấy xã Phong Khê; các văn bản pháp lý, định hướng phát triển làng nghề gắn với đô thị, cơ sở lý luận phục vụ công tác quản lý nước thải.
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải làng nghề giấy xã Phong Khê.
5.  Phương pháp nghiên cứu:
- Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu.
- Hệ thống hoá và kế thừa các tư liệu đã có.
- Phân tích, đánh giá, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý nước thải của một số đô thị, làng nghề ở Việt Nam và xu thế quản lý nước thải trên thế giới.
Trên cơ sở thực tiễn tìm hiểu và những lý luận khoa học nghiên cứu được để đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý, khai thác sử dụng nước thải tại làng nghề giấy xã Phong Khê.
6. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài:
     Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng trong công tác quản lý, thu gom và xử lý nước thải tại làng nghề giấy Phong Khê, luận văn đề xuất mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải phù hợp với điều kiện địa phương và xây dựng kế hoạch hành động cho mô hình.
    Các đề xuất mang tính khả thi và có thể thực hiện tốt các biện pháp nêu trên mang ý nghĩa xã hội rất cao góp phần giữ gìn môi trường trong sạch và phát triển bền vững.

Phòng Tư Vấn Xây Dựng - KCX
Top