TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 26/06/2012
Học tập chuyên môn nghiệp vụ - Công tác thí nghiệm trong hoạt động xây dựng
Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã dần trở thành một nét văn hóa của KCX. Với việc tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt trao đổi chuyên môn nghiệp vụ cho thấy định hướng của Ban lãnh đạo cũng như sự quyết tâm vươn tới tri thức của tập thể cán bộ nhân viên của trung tâm.

          Nằm trong kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Chi bộ và Ban lãnh đạo KCX, sáng ngày 23/6 vừa qua tại hội trường trung tâm đã tổ chức buổi học tập với chuyên đề " Công tác thí nghiệm trong hoạt động xây dựng" với sự tham gia của đông đảo cán bộ nhân viên trung tâm.


         Với mục tiêu là giúp cán bộ công nhân viên của trung tâm có cái nhìn toàn diện hơn với các công tác cụ thể trong hoạt động xây dựng, buổi học đã một phần nào giúp cho mỗi cán bộ hiểu thêm về công tác thí nghiệm. Qua buổi học đã chuyển tải một số nội dung liên quan đến các phép thử của xi măng và cốt liệu sử dụng cho bê tông và vữa xây dựng. Đây là một phần nội dung của chuyên đề thảo luận về công tác thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Các nội dung còn lại sẽ được thảo luận trong các buổi sinh hoạt tiếp theo. Kết thúc phần thí nghiệm trong xây dựng dân dụng sẽ tiếp tục thảo luận đến nội dung thí nghiệm trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi và các công tác thí nghiệm hiện trường. Từ việc tổng hợp các tiêu chuẩn hiện hành liên quan đến lĩnh vực thí nghiệm sẽ phần nào giúp các cán bộ nhân viên nắm được một số nội dung chính như: tần suất lấy mẫu thí nghiệm, các dụng cụ, thiết bị sử dụng cho từng thí nghiệm, phương pháp chuẩn bị mẫu và phương pháp tiến hành thí nghiệm cũng như đọc và hiểu được các nội dung trong phiếu kết quả thí nghiệm. Đây cũng là những nội dung cơ bản trong công tác thí nghiệm được cán bộ nhân viên quan tâm nhất là đối với các cán bộ làm công tác tư vấn giám sát cũng như tư vấn quản lý dự án.

         Việc tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt học tập chuyên môn nghiêp vụ đã thấy được sự kỳ vọng cũng như sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo đến chất lượng của cán bộ nhân viên của trung tâm và nó đã dần trở thành một nét văn hóa của KCX.

Phòng thí nghiệm. KCX
Top