TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 29/06/2012
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU MỘT NHIỆM KỲ NHÌN LẠI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng trong những năm qua luôn đoàn kết, thi đua học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Sau 2 năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trung tâm nhiệm kỳ 2009 – 2012 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
         Công tác tư tưởng văn hóa luôn được quan tâm làm tốt thông qua các cuộc vận động:“Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hoạt động“Đền ơn đáp nghĩa”,“Nghĩa tình biên giới hải đảo”,“Tham gia chấp hành luật giao thông đường bộ”, giữ gìn TT ATGT, TTĐT... Qua đó đã thu hút đoàn viên thanh niên tham gia ủng hộ ngày công giúp đỡ gia đình thương binh liệt sỹ, hộ thanh niên nghèo sửa chữa và xây mới nhà ở, góp phần nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị và hình thành lối sống văn hóa trong thanh niên.

Phong trào “5 xung kính và 4 đồng hành ” đã được BCH chi đoàn cụ thể hóa tổ chức thực hiện đạt kết quả cao như:

Tổ chức triển khai phong trào thanh niên thi đua thực hiện 04 nội d­ung mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thanh niên“Kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới” được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng.

Làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, hộ thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vào dịp kỷ niệm các ngày lễ, chi đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, kết quả trong nhiệm kỳ qua, chi đoàn trung tâm có hơn 06 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu.

Tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tăng cường hoạt động tư vấn sức khỏe, xây dựng nếp sống lành mạnh trong thanh thiếu niên. Tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục quần chúng do Đoàn Khối và BCH Đoàn Sở xây dựng tổ chức.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác chi đoàn thường xuyên được đổi mới, có nhiều nội dung và hình thức phong phú trong công tác quản lý đoàn viên, các hoạt động đoàn được đa dạng hóa, phù hợp với tâm lý và lứa tuổi cũng như tình hình thực tế, đã thu hút thanh niên  tham gia.

Hàng năm qua bình xét thi đua, chi đoàn đều đạt khá và vững mạnh. Chi đoàn trung tâm liên tục các năm qua đều đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh, được Đoàn cấp trên tặng thưởng.

Đạt được kết quả trên, trong thời gian qua, chi đoàn Thanh niên Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của chi bộ Trung Tâm và Đoàn cấp trên cùng sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể trong trung tâm. Trong triển khai tổ chức các hoạt động, chi đoàn trung tâm  luôn chủ động bám sát chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Chi Bộ, lãnh đạo trung tâm, Đoàn cấp trên, từ đó cụ thể hóa chỉ đạo tổ chức thực hiện và có sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ đoàn viên, thanh niên trong trung tâm.

Từ những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ vừa qua, chi đoàn Trung tâm rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Một là: BCH chi đoàn luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của chi ủy chi bộ, để xác định những mục tiêu nhiệm vụ của Đoàn, đồng thời tham mưu đề xuất kịp thời cho cấp ủy về những chủ trương trong công tác thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể trong trung tâm tạo sự đồng thuận ủng hộ với công tác thanh niên.

- Hai là: BCH chi đoàn trung tâm phải có tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong tổ chức, mạnh dạn đấu tranh phê bình và tự phê bình, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết của đoàn. Đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong BCH, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức Đoàn. Các đồng chí ủy viên BCH luôn nhiệt tình gương mẫu trong mỗi công việc của tổ chức giao cho.

- Ba là: Xây dựng chương trình công tác của chi đoàn phải cụ thể, bám sát với đặc thù của Trung tâm và phù hợp với chi đoàn, đồng thời củng cố;tham gia lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho cán bộ chi đoàn do đoàn cấp trên tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác cho lực lượng này.

- Bốn là: Xây dựng tổ chức Đoàn phải trú trọng trên cả 3 mặt giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức và phong trào hành động cách mạng, xây dựng tổ chức Đoàn luôn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thanh niên, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi và từng giai đoạn.

- Năm là: Tăng cường công tác tham mưu cho Đảng, Chính quyền về công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên, xây dựng thành những chương trình, kế hoạch để bồi dưỡng tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ.

Top