TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 09/08/2012
Hội khỏe thanh niên Đảng ủy khối cơ quan tỉnh
Sáng ngày 31/7/2012 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ khai mạc "Hội khỏe thanh niên Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Bắc Ninh". Tham gia hội khỏe có 44 cơ sở đoàn trực thuộc với 3 nội dung thi đấu gồm có: Kéo co, cầu lông, bóng đá.
Sáng ngày 31/7/2012 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ khai mạc "Hội khỏe thanh niên Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Bắc Ninh". Tham gia hội khỏe có 44 cơ sở đoàn trực thuộc. Đoàn thanh niên Sở xây dựng  tham gia với 3 nội dung thi đấu gồm có: Kéo co, cầu lông, bóng đá. Hội khỏe thanh niên năm 2012 diển ra từ ngày 31/7 kéo dài đến ngày 20/8, đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên, thúc đẩy phong trào luyện tập, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đồng thời là cơ hội để đoàn viên thanh niên khối cơ quan tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan đơn vị.Hình ảnh thi đấu kéo co trong hội khỏe

KCX
Top