TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tran Thi Hong Nga
Họ và tên:Trần Thị Hồng Nga
Năm sinh:1982
Giới tính:Nữ
Chức vụ:Trưởng phòng
Nguyen Thi Bang
Họ và tên:Nguyễn Thị Băng
Năm sinh:1981
Giới tính:Nữ
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Huy Chiến
Năm sinh:1972
Giới tính:Nam
Chức vụ:Lái xe
Họ và tên:Nguyễn Tấn Khang
Năm sinh:1951
Giới tính:Nam
Chức vụ:Bảo vệ
Họ và tên:Cao Mỹ Hoa
Năm sinh:1992
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Hoà Khê
Năm sinh:1975
Giới tính:Nam
Chức vụ:Bảo vệ
Họ và tên:Nguyễn Thị Tính
Năm sinh:1988
Giới tính:Nữ
Chức vụ:Nhân viên