TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Nguyen Duc Truong
Họ và tên:Nguyễn Đức Trương
Năm sinh:1982
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Xã Phật Tích, huyện Tiên Du
Chức vụ:Trưởng phòng
Tran Dinh Tho
Họ và tên:Trần Đình Thọ
Năm sinh:1977
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh
Chức vụ:Phó Trưởng phòng
Nguyen Van Thiet
Họ và tên:Nguyễn Văn Thiết
Năm sinh:27/07/1986
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Xã Tân Chi - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Trinh Van Thua
Họ và tên:Trịnh Văn Thừa
Năm sinh:1977
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Trinh Nghia
Họ và tên:Trịnh Nghĩa
Năm sinh:1973
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Huy Cong
Họ và tên:Nguyễn Huy Công
Năm sinh:1982
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Vuong Thanh Khuyen
Họ và tên:Vương Thanh Khuyến
Năm sinh:1982
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Tran Van Phu
Họ và tên:Trần Văn Phú
Năm sinh:1989
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Hoang Thi Ha
Họ và tên:Hoàng Thị Hà
Năm sinh:1991
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Thôn Trúc Ổ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Huy Luong
Họ và tên:Nguyễn Huy Lượng
Năm sinh:1982
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Tổ 1 khu 1 Phường Vệ An - Thành Phố Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Tran Quoc Thuong
Họ và tên:Trần Quốc Thưởng
Năm sinh:1986
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Quach Kim Khanh
Họ và tên:Quách Kim Khánh
Năm sinh:1979
Giới tính:Nam
Địa chỉ :123 Phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Vũ Quốc Đạt
Năm sinh:1993
Giới tính:Nam
Địa chỉ :An Thị - Yên Bình - Ý Yên - Nam Định
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Hoàng Tiến
Năm sinh:1993
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Đào xá, Phong khê, TP. Bắc Ninh , Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Văn thành
Năm sinh:1988
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Đại Lâm, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Văn Hiếu
Năm sinh:1986
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Đạo Sử, Thi Trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Cung Hải Lâm
Năm sinh:1993
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Số 9, Đường Nguyễn Nhân Thiếp, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Dinh Van Tham
Họ và tên:Đinh Văn Thấm
Năm sinh:1985
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thôn Đanh - Xã Bằng An - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Chức vụ
Họ và tên:Nguyễn Xuân Khiêm
Năm sinh:1978
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Cách Bi, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Bui Quang Thinh
Họ và tên:Bùi Quang Thịnh
Năm sinh:1982
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Phường Ninh Xá, TP.Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên