TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Vu Anh Dung
Họ và tên:Vũ Anh Dũng
Năm sinh:1985
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Nguyễn Đăng - TP Bắc Ninh
Chức vụ:Trưởng phòng
Nguyen Trong Tuan
Họ và tên:Nguyễn Trọng Tuấn.
Năm sinh:1984
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Ninh
Chức vụ:Phó Trưởng phòng
Nguyen Van Trieu
Họ và tên:Nguyễn Văn Triệu
Năm sinh:1996
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Lập Ái - Song Giang - Gia Bình - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Van Bach
Họ và tên:Nguyễn Văn Bách
Năm sinh:12/12/1986
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Thi Duyen
Họ và tên:Nguyễn Thị Duyên
Năm sinh:15/8/1982
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Duy Doan
Họ và tên:Nguyễn Duy Đoàn
Năm sinh:1987
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Đình Bảng - Từ Sơn
Chức vụ:Nhân viên
Ngo Bao Nhan
Họ và tên:Ngô Bảo Nhân
Năm sinh:1993
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Khu Tự Thôn, Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Dao Duc Nguyen
Họ và tên:Đào Đức Nguyên
Năm sinh:27/7/1985
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Thanh Don
Họ và tên:Nguyễn Thành Đôn
Năm sinh:1996
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Dang Dung
Họ và tên:Nguyễn Đăng Dũng
Năm sinh:17/9/1987
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Chu Dam Anh
Họ và tên:Chu Đàm Anh
Năm sinh:07/4/1996
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Pham Thi Tho
Họ và tên:Phạm Thị Thơ
Năm sinh:31/10/1992
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Do Dinh Thang
Họ và tên:Đỗ Đình Thắng
Năm sinh:27/5/1996
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Hữu Lũng - Lạng Sơn
Chức vụ:Nhân viên
Vu Huu Hung
Họ và tên:Vũ Hữu Hưng
Năm sinh:26/4/1995
Giới tính:Nam
Địa chỉ :TP Bắc Ninh
Chức vụ:Chức vụ
Nguyen Thi Kim Anh
Họ và tên:Nguyễn Thị Kim Anh
Năm sinh:1994
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Số 4 - Nguyễn Huy Tưởng - Suối Hoa - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Ngo Van Duc
Họ và tên:Ngô Văn Đức
Năm sinh:25/9/1993
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên