TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Nguyen Thang Tan
Họ và tên:Nguyễn Thăng Tấn
Năm sinh:25/9/1977
Giới tính:Nam
Chức vụ:Trưởng phòng
Tran Viet Tuan
Họ và tên:Trần Việt Tuấn
Năm sinh:1982
Giới tính:Nam
Chức vụ:Phó Trưởng phòng
Hoang Thanh Hoai
Họ và tên:Hoàng Thanh Hoài
Năm sinh:23/5/1978
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Ngo Van Hung
Họ và tên:Ngô Văn Hưng
Năm sinh:29/02/1984
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Truong Van Hung
Họ và tên:Trương Văn Hưng
Năm sinh:06/02/1985
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Ngoc Son
Họ và tên:Nguyễn Ngọc Sơn
Năm sinh:04/9/1981
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Thang Quan
Họ và tên:Nguyễn Thăng Quân
Năm sinh:01/8/1982
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Tran Manh Thang
Họ và tên:Trần Mạnh Thắng
Năm sinh:17/08/1985
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Tran Manh Tung
Họ và tên:Trần Mạnh Tùng
Năm sinh:10/5/1989
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Duc Tung
Họ và tên:Nguyễn Đức Tùng
Năm sinh:24/9/1983
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Khac Tiep
Họ và tên:Nguyễn Khắc Tiệp
Năm sinh:4/3/1978
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên
Phan Thi Toan
Họ và tên:Phan Thị Toàn
Năm sinh:4/10/1977
Giới tính:Nữ
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Vân Hà
Năm sinh:1976
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Xã Tiền Tiến, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Dương
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Tiến Thành
Năm sinh:1995
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thôn Viêm xá ,xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên