TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Đầu tư XD mở rộng BVĐK tư nhân Thành An Thăng Long
Chủ đầu tư:Bệnh viện Thành An
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/07/2014
Tên dự án:Đường từ nhà văn hóa Ngô Khê đi qua hầm chui lên sông Ngũ Huyện Khê
Chủ đầu tư:UBND phường Phong Khê
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/07/2014
Tên dự án:BVĐK tỉnh Bắc Ninh. HM Nhà bệnh nhân lây
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án các công trình xây dựng y tế
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/07/2014
Tên dự án:Chống úng nội đồng năm 2014 huyện Yên Phong
Chủ đầu tư:Phòng NN và PTNT huyện Yên Phong
Địa điểm xây dựng:Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:17/07/2014
Tên dự án:San lấp ổ gà và dải CPĐD để phục vụ PCLB năm 2014, huyện Yên Phong
Chủ đầu tư:Phòng NN và PTNT huyện Yên Phong
Địa điểm xây dựng:Huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:17/07/2014
Tên dự án:Hệ thống chiếu sángđường Nguyên Phi Ỷ Lan thị xã Từ Sơn (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Lý Thánh Tông)
Chủ đầu tư:UBND thị xã Từ Sơn
Địa điểm xây dựng:Thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:17/07/2014
Tên dự án:Cải tạo, xây mới khách sạn du lịch Phượng Hoàng
Chủ đầu tư:Cty TNHH PT DL QT Phượng Hoàng
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/07/2014
Tên dự án:Trường tiểu học xã Đại Bái. HM Nhà Cầu
Chủ đầu tư:UBND xã Đại Bái
Địa điểm xây dựng:Huyện Gia Bình
Thời gian thực hiện:15/07/2014
Tên dự án:Lắp đặt đèn trang trí tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cổng chảo điện tử đến ngã 6)
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/07/2014
Tên dự án:Đoạng còn lại đường Lý Đạo Thành. HM di chuyển đường điện 0,4kv vị trí cột 8A sau TBA, Ninh Xá 3
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/07/2014
Tên dự án:Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Bà chúa kho
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/07/2014
Tên dự án:Hệ thống điện chiếu sáng đường trục chính trong xã, thôn Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/07/2014
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63   Next page